Výstava Elo-Sys Trenčín

Zúčastnil som sa výstavy Elo-Sys 2016, za účelom nadviazania nových obchodných kontaktov a samozrejme upevňovaním aktuálnych, ďakujem za príjemnú atmosféru vytvorenú v expozícii spoločnosti ENIKA.

I participated in the exhibition Elo-Sys 2016 in order to establish new business contacts and consolidating current of course, thank you for the pleasant atmosphere created by the exposure of ENIKA.

Štefan Belenčík