Videá nezaradené v kategóriách (vlastná produkcia)

Novinky v roku 2015, najmä v rozsahu inovácie webových stránok a produkcii krátkych videí.