Elektrická Požiarna Signalizácia

Elektrická Požiarna Signalizácia (EPS)

Súčasná technológia umožňuje výrazne predchádzať poškodeniu zdravia a stratám na životoch ľudí, zničeniu majetku. Detekčné princípy jednotlivých hlásičov spoľahlivo rozpoznajú zvyšujúcu sa teplotu, prítomnosť kysličníku uhoľnatého, infračervené spektrá plameňov, dym ktorého čiastočky sú pre ľudí ešte v neviditeľnej forme.

Zvýšenie rýchlosti samotnej detekcie a celková odolnosť systému EPS voči vzniku falošných poplachov sa dosahuje kombináciu detekčných princípov viacerých chemických a fyzikálnych javov v automatických hlásičoch požiaru.

Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie musí obsahovať minimálne:

 • jednu hlavnú ústredňu EPS
 • hlásiče požiaru
 • zariadenie pre signalizáciu požiaru
 • zariadenie na prenos požiarnej signalizácie
 • napájacie zariadenie

Elektrická požiarna signalizácia musí:

 • identifikovať najmenej jeden fyzikálny alebo chemický jav spôsobený požiarom v stráženom priestore
 • akusticky alebo opticky signalizovať poplach v stráženom priestore alebo v jeho okolí
 • ovládať zariadenia, ktoré sú na ňu napojené

Strážený priestor

V stavbe chránenej elektrickou požiarnou signalizáciou sú hlásiče požiaru umiestnené v stráženom priestore.

Do stráženého priestoru sa umiestňujú

 • automatické hlásiče požiaru a tlačidlové hlásiče požiaru
 • len tlačidlové hlásiče požiaru možno umiestniť do priestoru, v ktorom je zabezpečená trvalá prítomnosť osôb, alebo sú trvalo vytvárané nepriaznivé podmienky na prácu automatických hlásičov

Zákonná povinnosť

Automatickými hlásičmi požiaru s adresáciou musí byť v stavbe vybavený požiarny úsek

 • s plochou väčšou ako 1 000 m2
 • lôžkovej časti zdravotníckeho zariadenia
 • ubytovacej časti hotela alebo inej stavby určenej na ubytovanie viac ako 100 osôb
 • vnútorného zhromažďovacieho priestoru pre viac ako 500 osôb

Na otázky ohľadom systémov EPS Vám radi odpovieme na telefónnom čísle +421(0)948 948 877

Prípadne  použite kontaktný formulár s uvedením konkrétnej požiadavky