Spracovanie projektu

Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE,SKP,CPV

Služby:

 • kompletná projektová dokumentácia v oblasti slaboprúdu
 • projekcia slaboprúdu
 • elektrická požiarna signalizácia
 • hlasová signalizácia požiaru (rozhlas)
 • elektrická zabezpečovacia signalizácia
 • poplachový systém na hlásenie narušenia
 • kamerový systém CCTV-UTO
 • systém kontroly vstupu
 • dochádzkový systém
 • štrukturovaná kabeláž
 • vonkajšie rozvody slaboprúdu
 • elektrické prípojky
 • prekládky elektrického vedenia

_DSC7658

Odbor činnosti podľa medzinárodnej klasifikácie CPV 2007:

71321000-4 Inžinierske projektovanie mechanických a elektrických inštalácií budov
71320000-7 Inžinierske projektovanie (pre elektrické zariadenia)
71320000-7 Inžinierske projektovanie (pre bezpečnostné systémy)
71320000-7 Inžinierske projektovanie (pre elektrické inštalácie)
79421200-3 Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce (pre elektrické inštalácie)
35121000-8 Zabezpečovacie zariadenie (projekt na kľúč)
32421000-0 Kabeláž siete (projekt na kľúč)