Jablotron

jablotron_best_alarm_logo_001

CENTRÁLNE JEDNOTKY

CENTRÁLNE
JEDNOTKY

OVLÁDACIE
MODULY

best_alarm_jablotron_detektory

DETEKTORY

best_alarm_jablotron_signalizacne_zariadenia

SIGNALIZAČNÉ
ZARIADENIA

JABLOTRON 100 je bezdrôtový / zbernicový systém určený na ochranu objektov. Je vhodný pre obytné priestory ale aj obchody, kancelárie, sklady, dielne apod. Môže hlásiť vlámanie, požiar, zdravotné ťažkosti, prepadnutie, prípadne ďalšie riziká.

Systém ponúka aj domácu automatizáciu (ovládanie spotrebičov na diaľku, riadenie kúrenia, zapínanie spotrebičov detektorom pohybu, detektorom otvorenia alebo diaľkovým ovládačom).

Misia Jablotronu

Naším zámerom je spriadať a napĺňať sny. Sny o vzájomnej užitočnosti a prospešnosti. Chceme transformovať dobré nápady do atraktívnych produktov a služieb pre našich zákazníkov a partnerov.

Pritom si uvedomujeme, že:

  • Chytré veci sú navonok jednoduché a zrozumiteľné
  • Úspěšný produkt obsahuje dušu tých, ktorí ho stvorili
  • Férové jednanie je základom spokojnosti
  • Zamestnancov a partnerov najlepšie motivuje úspešná sebarealizácia
  • Je prezieravé zostať skromným majiteľom či manažérom bohatej firmy
  • Spoločenskú zodpovednosť možno preukázať len dobrými skutkami
  • Radosť je podstatou ľudskej spokojnosti


best_alarm_foto_dedek

Ing. Dalibor Dědek Director of JABLOTRON Group

Spoločnosť Best alarm s.r.o. je montážnym partnerom firmy Jablotron alarms, i vďaka tomuto partnerstvu sme mohli zaradiť produktové portfolio Jablotron do našej ponuky. Vybrať si môžete zo systémov Jablotron 100, OASiS a AZOR

Medzi zákazníkov spoločnosti ADT patia aj významné hotely a ďalšie ubytovacie zariadenia. Základnou požiadavkou hotelov je zaistenie bezpečnosti hotelových hostí a ochrana ich majetku.