Navisys

NAVISYS short presentation

CARLO GAVAZZI – NAVISYS energy monitoring solution provided by Best alarm company as an member of certificated partners of ENIKA company.

Chcete ušetriť peniaze za elektrickú energiu, plyn a vodu? Jednoduchosť, presnosť a efektivita. to sú hlavné prednosti meracej techniky NAVISYS, ktorá Vám môže k tomuto cieľu pomôcť.

  • Priebežne optimalizujte Vašu zmluvu s dodávateľom elektriny podľa skutočných potrieb vo Vašom objekte. Vďaka Navitas usporíte hneď a trvalo zaujímavé sumy.
  • Sledujte podrobne spotrebu vo Vašej firme. Podniknite kroky, vedúce k úsporám elektriny, vody a plynu. Overte si, či boli správne. Len tak dokážete účinne usporiť značné finančné čiastky.
  • Predíďte poruchám rozvodnej siete a eliminujte tak nákladné výpadky výroby.
  • Rozúčtujte presne náklady na jednotlivé výrobky. Vaše ceny budú konkurencieschopnejšie.

Rodinný dom alebo malá firma
Vlastníte väčší rodinný dom? Podnikáte a máte dielňu so strojným vybavením? Pripravíme pre Vás návrh riešenia na mieru.

Uvidíte, koľko a kedy spotrebujete plynu, vody a elektriny. Odhalíte, prečo je niekedy spotreba vo Vašom objekte väčšia niekedy menšia. Presne tak zistíte, za čo vynakladáte svoje peniaze.
Navyše môžete strážiť aj teploty a ďalšie veličiny, ktoré môžete súčasne využiť k jednoduchým riadiacim a regulačným funkciám.

Zistíte, koľko ste napríklad ušetrili po inštalácii úsporných žiaroviek, alebo lepším zakrytím bazéna.
Navyše získate výborný dohľadový nástroj nad svojou nehnuteľnosťou a jej prevádzkou.
Prehľady a informácie máte, vďaka Internetu, kedykoľvek diaľkovo dostupné vo Vašom počítači, tablete, alebo smartfóne.

Okamžite som začal šetriť vďaka spresneniu zmluvy s dodávateľom energie, teraz už platím len to, čo naozaj využívam.

Môžem priebežne sledovať prevádzku vo firme na diaľku, pomocou svojho telefónu.

Komerčné budovy, ubytovne, kempingy
Ak prenajímate jednotlivé priestory viac nájomníkom, sú pre Vás údaje o spotrebe elektrickej energie dôležité nielen pre vyúčtovanie nákladov, ale aj pre dozor nad spotrebou jednotlivých užívateľov.

Majte všetko stále pod kontrolou a nenechajte sa prekvapiť. Získané informácie budú slúžiť pre zvyšovanie efektivity využitia energie v objekte, získate tiež body do jednotnej certifikácie komerčných budov a Vaša nehnuteľnosť tak zvýši svoju hodnotu.

Podobná situácia môže nastať napríklad pri prevádzke autokempu, kde návštevníci využívajú dočasne prípojky elektrickej energie pre karavany, obytné autá, alebo člny. Každú prípojku môžete podrobne diaľkovo sledovať a účtovať presné sumy za odobratú energiu, bez toho aby ste museli odísť od svojho počítača v kancelárii.

Máme perfektný prehľad o spotrebe energie v celom areáli. Odpadlo pobehovanie po objekte a ručné opisovanie údajov.

Po inštalácii pohybových snímačov sme znížili sme spotrebu energie v spoločných priestoroch o 53%

Výrobný závod, športové zariadenia alebo škola? Vlastníte firmu s výrobnými priestormi, sklady a kanceláriami? Prevádzkujte športový areál s rôznymi typmi aktivít a sekciami s rôznym časovým režimom? Máte na starosti prevádzku školskej budovy s jedálňou a telocvičňou? Aj pre Vás dokážeme ponúknuť zostavu merania podľa Vašich požiadaviek.

Prehľad o spotrebe energií vo firme Vám umožní zasiahnuť včas predísť ich zbytočnému plytvaniu. Získate detailný prehľad o prevádzke Vašej firmy.  Vďaka presnej znalosti výrobných nákladov môžete upraviť režijné prirážky na Vaše výrobky. Vieme, že podnikanie je neustály boj s konkurenciou. Upravte Vašu stratégiu a získajte náskok.

Športové areály sú pomerne náročné na spotrebu energie, takže do ceny prenájmu je nutné účtovať režijné náklady čo najpresnejšie a v presných časových úsekoch. Pomocou priebežného záznamu dát dohľadáte všetky informácie presne aj so spätnou platnosťou. Každú časť areálu je výhodné merať zvlášť a tým získať informácie o jednotlivých čiastkových odberoch.

V školách sa dnes veľmi často vyskytujú určité priestory spravované súkromným subjektom (napr. Školská jedáleň), alebo priestory, ktoré sú predmetom prenájmu, (telocvičňa, sála, apod.) kde je veľmi potrebné vedieť, kde a koľko bolo spotrebované pre jednotlivé subjekty, alebo akcie . Súčasne môžete tiež postrážiť, či v nevyužívaných častiach budovy je všetko vypnuté a nedochádza k zbytočnému plytvaniu.

Mohli sme znížiť ceny niekoľkých našich výrobkov oproti konkurencii, vďaka presnej kalkuláciu ceny elektriny, spotrebovanej pri ich výrobe.

Teraz už máme perfektný prehľad o spotrebe energie v športovej hale, ktorú prenajímame.

Areál nemocnice, kúpeľov, alebo väčšia firma?

Ani rozsiahlejšie areál s viacerými budovami nie je pre popísaný merací systém problémom. Môžete sledovať spotrebu elektriny, vody a plynu v jednotlivých budovách areálu a súčasne aj v jednotlivých častiach budov. S výhodou možno využiť Vašu existujúcu dátovú LAN sieť k vzdialenému prenosu informácií do monitorovacej centrály a ďalej do Vášho počítača.

  • Okrem spotreby a evidencia nákladov môžete použiť aj prídavné funkcie pre záznam teplôt, rýchlosti, vlhkosti vzduchu, obsahu CO2 a ďalších parametrov.
  • Pridaním pomocných spínacích jednotiek môžete automaticky, alebo ručne ovládať ďalšie pripojené zariadenia a vytvoriť tak jednoduché regulačné väzby.
  • Časté zmeny v obsadení jednotlivých priestorov a budov môžu byť príčinou problematického určenia maximálneho zaťaženia rozvodnej energetickej siete a mnohokrát môžu byť aj príčinou poruchy alebo havárie rozvodného systému. Trvalé meranie parametrov umožní údržbe vykonávať správne kroky vedúce k optimalizácii rozvodov pri minimálnych nákladoch.

Získavame presnú informáciu o vyťažení jednotlivých oddelení a zdravotnej techniky.

Okrem zisku bodov do systému certifikácie budov, máme teraz aj nástroj na monitorovanie stavu rozvodnej siete.