PF2015

Poďakovanie za rok 2014 patrí naším zákazníkom, najmä vďaka Vám sa nám darí neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, v tomto trende budeme pokračovať i v Novom roku 2015.

Veľa zdravia a osobných úspechov Vám praje Belenčík Štefan.