Nová séria detektorov od paradoxu

NV35M predstavuje vynikajúce vonkajšie prípadne i vnútorné riešenie pre okná a dvere. Detektor je optimalizovaný pre rozlíšenie falošných zdrojov poplachov ako napríklad drobné vtáctvo, mačky a psy.

Detektor pracuje v dvoch režimoch:
Pet Immunity Mode – Imunita proti malým zvieratám pre vonkajšie okná a dvere s rozmermi až 7,5 x 2 m. Pre vnútorné aplikácie, sa môže pet imunita voliteľne vypnúť a tým uviesť detektor do režimu s vylepšením detekcie až do výšky 10 x 2 m.

NV35M používa extrémne úzky optický lúč s rozptylom iba 0,5 m na 5 m, čo umožňuje pohyb osôb v tesnej blízkosti chráneného okna alebo dverí bez falošných poplachov. Je tiež vybavený funkciou creep zone detection (snímanie pod detektorom)
Detektor je vybavený i funkciou Active IR Anti-Masking.

Vlastnosti

  • Odolnosť voči malým zvieratám
  • Anti-maskovanie – Aktívna IR  detekcia prestriekania a prekrytia do vzdialenosti 30 cm
  • Detekcia priestoru pod detektorom
  • Duálne detektory ovládané Digital Electronics Control (FADEC)
  • Optická diskriminačná geometria pre vylúčenie falošných poplachov spôsobených malými zvieratami
  • Duálna tamper detekcia
  • EN 50131-2-2 Stupeň zabezpečenia 2