Doplnená stránka Zettler – MZX

Doplnené informácie o systéme EPS Zettler Expert – MZX 

Ústredne MZX rozširujú spektrum existujúcich ústrední ZETTLER Expert o ústredne vhodné pre malé a stredné objekty. Ústredne MZX sú plne kompatibilné s ústredňami ZETTLER Expert ZX1 a ZX4. To umožňuje použitie rovnakých prvkov systému a prepojenie do siete už s nainštalovanými ústredňami ZX. Všetky servisné a programovacie nástroje (ZX Consys, ZX Designer, ZX Remote a ďalšie) sú rovnako kompatibilné s ústredňami MZX. Veľké množstvo rozširujúcich prvkov umožňuje použitie systému v aplikáciách od čistých priestorov až po náročné priemyslové prostredie s nebezpečenstvom výbuchu. Rovnako ako ZETTLER Expert pracuje…

Zobraziť stránku