GreenSys je viac ako Rozvádzač

Zmena a technologický pokrok, to je to čo nás motivuje k tvorbe nových riešení.

S rozvojom mobilných technológií, operačných systémov a aplikácií úzko súvisí i nasadenie aplikovanej elektroniky do našich domovov. V spoločnosti Best alarm hľadáme možnosti ako Vám predstaviť trend a smerovanie moderných inštalácií.

Hardware zariadenia ako sú tablety, a smarth phone čoraz častejšie nachádzajú uplatnenie i v riadení a monitorovaní technológií budov. Tieto zariadenia sa v našich rukách dokážu zmeniť na multifunkčné ovládače.

Vytvárajte svetelné scény, ovládajte žalúzie, kontrolujte bezpečnosť, usporte na vykurovaní, prehrávajte video, počúvajte hudbu, prezerajte fotografie.

Pridanou hodnotou ktorú oceníte dnes i v budúcnosti bude pre Vás predovšetkým.

 • Bezpečnosť
 • Komfort ovládania
 • Návratnosť investície v podobe úspory prevádzkových nákladov
 • Aktualizácia o nové vlastnosti a funkcie
 • Flexibilita
 • Dizajn
 • Prestíž
 • Úspora času
 • V neposlednom rade zvýšenie hodnoty Vašej nehnuteľnosti

Vďaka partnerskému programu s renomovanými výrobcami modulárnych inštalačných prístrojov neustále pracujeme na rozšírení rozvádzačov GREENSYS.

Technológia

 • NIKO (už dostupné)
 • DOMINTEL (už dostupné)

Technológia je v prvom rade určená budúcim vlastníkom rodinných domov, ktorý starostlivo zvažujú a vyberajú riešenia s dôrazom na bezpečnosť, komfort ovládania a celkovú energetickú spotrebu.

GREENSYS napriek mierne vyššej obstarávacej cene predstavuje správne rozhodnutie zodpovedajúce súčasným trendom.