PARADOX SPECTRA SP6000

SP-6000

patrí do rodiny ústrední SP4000 / SP5500 / SP6000 / SP7000 / MG5000 / MG5050
so spoločným montážnym programovaním a užívateľskou obsluhou

 • 17 slučiek priamo, max. 32 cez expandéry
 • ľubovoľné slučky možno transformovať na rádiové pomocou 1 modulu RTX3
 • podpora až 2 rádiových repeaterov RPT1
 • 4 bezdrôtové sirény SR150
 • 15 drôtových a 8 bezdrôtových klávesníc
 • LCD klávesnice v slovenčine
 • 2 nezávislé časti
 • 32 užívateľských kódov
 • 32 diaľkových ovládačov (REM1, REM15, REM2, REM3)
 • 256 udalostí v pamäti
 • 5 výstupov PGM na doske, max.16 (2WPGM) u SP6000
 • 2 výstupy PGM na doske, max.16 (2WPGM) u SP 6000 ECO – jediný rozdiel ECO
 • režim ochrany StayD, ktorý chráni 24 hodín denne
 • digitálny komunikátor na PCO (3 čísla)
 • podpora GSM/GPRS modulu PCS250
 • podpora telefónneho hlasového modulu VDMP3 (5 čísiel)
 • podpora modulu internetového pripojenia IP150 (obsluha, kontrola, e-maily)
 • spolupráca s programom WinLoad a BabyWare
 • priame pripojenie cez modul 307USB
 • možnosť flashovania verzie priamo na objekte
 • ústredňa SPECTRA SP 6000 je certifikovaná na NBÚ
 • nové názvy niektorých modulov

Ústredne SPECTRA SP sú určené na ochranu objektov strednej veľkosti (rodinné domy, kancelárie). Dokážu zladiť náročné požiadavky na bezpečnosť a komfort. Sú kompatibilné so strážnymi pultami, ale môžu komunikovať aj priamo s klientom. Vedia majiteľa hlasovo zavolať a vedia volania prijať. Spoľahlivo plnia povely vlastníka – cez drôtové a bezdrôtové klávesnice, diaľkové ovládače, cez telefón, mobil, internet…
Komunikácia cez GSM sa uskutočňuje prostredníctvom modulu PCS250.
Komunikácia cez internet sa vykonáva pomocou modulu IP150.
Telefónny hlasový modul VDMP3 naučí ústredne SPECTRA SP hlasovo komunikovať po telefónnej sieti (pevná linka, GSM). Jednoducho a veľmi výhodne.
Štvorvodičová zbernica slúži na pripojenie drôtových klávesníc, expandérov ZX8, výstupného modulu PGM4 a rádiovej nadstavby RTX3 / RX1.
Modul RTX3 umožňuje použiť v systéme SPECTRA SP všetky známe rádiové moduly MAGELLAN. Ba čo viac, umožňuje pripojiť bezdrôtové klávesnice. Bezdrôtové klávesnice sú z hľadiska funkčnosti rovnocenné drôtovým, líšia sa len spôsobom komunikácie s ústredňou. Drôtové a bezdrôtové klávesnice je možné v systéme vhodne kombinovať.
Oblasť dosahu RTX3 možno rozširovať použitím opakovačov rádiového signálu – repeatrov RPT1.
Ústredne SPECTRA SP sú kompatibilné s programom WinLoad a BabyWare. Prenos údajov je možné robiť priamym pripojením cez modul 307USB, cez modem, internet, alebo pamäťovú kartu.

best_alarm_arow_paradox

best_alarm_klavesnice_paradox

best_alarm_detektory_paradox

best_alarm_sireny_paradox

NA ÚVOD

OVLÁDACIE
MODULY

DETEKTORY

SIGNALIZAČNÉ
ZARIADENIA