paradox magellan mg5050

MG5050

patrí do rodiny ústrední SP4000 / SP5500 / SP6000 / SP7000 / MG5000 / MG5050
so spoločným montážnym programovaním a užívateľskou obsluhou

 • 32 rádiových slučiek
 • 10 drôtových slučiek priamo na doske
 • ďalšie slučky možno transformovať na drôtové pomocou modulov ZX8
 • podpora až 2 rádiových repeaterov RPT1
 • 4 bezdrôtové sirény SR150
 • 8 bezdrôtových a 15 drôtových klávesníc
 • LCD klávesnice v slovenčine
 • 2 nezávislé časti
 • 32 užívateľských kódov
 • 32 diaľkových ovládačov (REM1, REM15, REM2, REM3)
 • 256 udalostí v pamäti
 • 4 výstupy PGM na doske, max.16 (2WPGM)
 • režim ochrany StayD, ktorý chráni 24 hodín denne
 • digitálny komunikátor na PCO (3 čísla)
 • podpora GSM/GPRS modulu PCS250
 • podpora telefónneho hlasového modulu VDMP3 (5 čísiel)
 • podpora modulu internetového pripojenia IP150 (obsluha, kontrola, e-maily)
 • spolupráca s programom WinLoad a BabyWare
 • priame pripojenie cez modul 307USB
 • možnosť flashovania verzie priamo na objekte
 • ústredňa MAGELLAN MG 5050 je certifikovaná na NBÚ
 • nové názvy niektorých modulov

MAGELLAN MG sú rádiové ústredne určené na ochranu objektov strednej veľkosti (rodinné domy, kancelárie). Dokážu zladiť náročné požiadavky na bezpečnosť a komfort. Sú kompatibilné so strážnymi pultami, ale môžu komunikovať aj priamo s klientom. Vedia majiteľa hlasovo zavolať a vedia volania prijať. Spoľahlivo plnia povely vlastníka – cez bezdrôtové a drôtové klávesnice, diaľkové ovládače, cez telefón, mobil, internet…
Komunikácia cez GSM sa uskutočňuje prostredníctvom modulu PCS250.
Komunikácia cez internet sa vykonáva pomocou modulu IP150.
Telefónny hlasový modul VDMP3 naučí ústredne MAGELLAN MG hlasovo komunikovať po telefónnej sieti (pevná linka, GSM). Jednoducho a veľmi výhodne.
MAGELLAN MG dokáže priamo spolupracovať so všetkými rádiovými modulmi MAGELLAN. Umožňuje použiť bezdrôtové klávesnice.
Oblasť dosahu ústredne MAGELLAN MG možno rozširovať použitím opakovačov rádiového signálu – repeatrov RPT1.
Ústredne MAGELLAN MG priamo obslúžia 32 rádiových slučiek, ale priamo na doske majú aj zdvojiteľné vstupy pre drôtové slučky. Okrem toho majú štvorvodičovú zbernicu, ktorá môže slúžiť na pripojenie ďalších drôtových slučkových expandérov ZX8, výstupného modulu PGM4 a drôtových klávesníc. Bezdrôtové a drôtové klávesnice sú z hľadiska funkčnosti rovnocenné, líšia sa len spôsobom komunikácie s ústredňou. Možno ich v systéme vhodne kombinovať.
Ústredne MAGELLAN MG sú kompatibilné s programom WinLoad a BabyWare. Prenos údajov je možné robiť priamym pripojením cez modul 307USB, cez modem, internet, alebo pamäťovú kartu.

best_alarm_arow_paradox

best_alarm_klavesnice_paradox

best_alarm_detektory_paradox

best_alarm_sireny_paradox

NA ÚVOD

OVLÁDACIE
MODULY

DETEKTORY

SIGNALIZAČNÉ
ZARIADENIA