paradox evo192

evo_best_alarm

patrí do rodiny zbernicových ústrední DIGIPLEX EVO
DIGIPLEX EVO HD má prípravu pre HD77 (PIR+kamera – bude v ponuke v priebehu 2015)
so spoločným montážnym programovaním a jednoduchou užívateľskou obsluhou

 • 8 častí
 • 16 klasických slučiek priamo na doske
 • 32 dvier pre kontrolu prístupu
 • 192 slučiek celkom
 • 254 zbernicových modulov
 • 999 užívateľských kódov
 • 2048 záznamov v pamäti udalostí
 • časovač nezávislý od napájania
 • digitálny komunikátor na diaľkový prenos správ
 • podpora GSM/GPRS modulu PCS250
 • podpora telefónneho hlasového modulu VDMP3 (8 čísiel)
 • podpora modulu internetového pripojenia IP150 (obsluha, kontrola, e-maily)
 • LCD klávesnice v slovenčine
 • technický program WinLoad a BabyWare (od novej verzie 2.4.29)
 • pripojenie na PC cez modul 307USB, cez GPRS, cez Internet, alebo cez modem
 • užívateľský program NEware a NEware ACC (správa kódov a kariet, prehliadanie pamäti a i.)
 • možnosť flashovania verzie priamo na objekte
 • manuálne odpínateľný výstup AUX
 • systém DIGIPLEX EVO192 je certifikovaný na NBÚ ako zabezpečovací systém
 • systém DIGIPLEX EVO192 je certifikovaný na NBÚ ako prístupový systém
 • nové názvy niektorých modulov

Systém vytvorený pomocou ústredne DIGIPLEX EVO poskytuje vysoký stupeň ochrany objektu. Dá sa dokonale prispôsobiť režimu v chránenom objekte, aby v miere čo najmenšej zasahoval do života ľudí, ktorých má chrániť. Zbernicová štruktúra a možnosť rádiovej komunikácie minimalizujú potrebu hrubých montážnych prác.
Zbernicu tvorí 4 vodičový tienený kábel, na ktorý sa spoločne pripájajú snímače, klávesnice, prístupové moduly, zobrazovacie moduly, expandéry, rádiová nadstavba, výstupný modul, tlačový modul, zbernicový doplnkový zdroj a posilňovače zbernice. Všetky tieto moduly majú svoju adresu, neustále komunikujú s ústredňou a dajú sa cez ňu programovať buď z klávesnice, alebo z počítača.
Priamo z WinLoadu je možné DIGIPLEX EVO flashovať na novšie verzie, čo umožňuje udržiavať ústredne v činnosti s najaktuálnejším programom a dávať im tak vlastnosti, ktoré v čase inštalácie ešte ani nejestvovali (systémové vlastnosti, spolupráca s novými modulmi a pod.)
Program pre ústredne DIGIPLEX EVO je možné vytvoriť v počítači použitím programu Winload a BabyWare.
Pre užívateľov systému je určený program NEware.
Na rýchly prenos medzi počítačom a ústredňou slúži lokálny modul 307USB, GSM modul PCS250, alebo internetový modul IP150. Pri prenose na diaľku je možné použiť aj klasický modem a telefónnu linku.
Telefónny hlasový modul VDMP3 naučí ústredne DIGIPLEX EVO hlasovo komunikovať po telefónnej sieti (pevná linka, GSM). Jednoducho a veľmi výhodne.
Program spolu s užívateľskými kódmi je možné rýchlo a ľahko archivovať v pamäťovej karte.
Veľký počet slučiek a možnosť programového rozdelenia na 8 nezávisle strážených častí umožňujú zvládnuť aj veľmi náročné objekty.

best_alarm_arow_paradox

best_alarm_klavesnice_paradox

best_alarm_detektory_paradox

best_alarm_sireny_paradox

NA ÚVOD

OVLÁDACIE
MODULY

DETEKTORY

SIGNALIZAČNÉ
ZARIADENIA